понеділок, 25 травня 2020 р.

Другий тиждень практики25.05
Накрейдування ліній на деталях, місць розташування кнопок, петель;
Перейти за посиланням: https://studfile.net/preview/5009346/
26.05
Наметування вручну деталей з хутра, підкладки з утеплюючими прокладками на верх виробів, пілочки на бортові прокладки;
Перейти за посиланням :..\штучне хутро.docx
27.05
Наколювання окремих деталей виробів з тканини в клітинку, смужку та з геометричним рисунком;
Перейти за посиланням:
28.05
Обметування кілець, отворів, петель, зрізів деталей, виробів оздоблювальною строчкою;
29.05
Оброблення деталей верху виробів, підкладки;

вівторок, 19 травня 2020 р.

Перший тиждень практики 

19.05

Ознайомлення з підприємством.
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві

20.05
Вистьобування підкладки з утеплювальними прокладками
21.05
Вистрочування рисунку на погонах та рукавичках
 Підручник -https://ru.calameo.com/read/004684491fb79749b9940 Ст.25-53
22.05
Закріплення блочків, кнопок, хольнітенів

понеділок, 18 травня 2020 р.

Виробнича практика

Доброго дня.
Шановні учні, з 19.05.2020р у вас починається виробнича практика. Завдання будуть висвітлені у "Щоденнику". Пізніше додам "Перелік пробних кваліфікаційних робіт". 

Зміст програми

1.     Загальне положення.
2.     Мета і завдання практики.
3.     Види робіт.
4.     Тематичний план практики.
5.     Робоча навчальна програма практики.
Програма розглянута
на засіданні  методичної
комісії
Протокол № __ від _____________ р.


Заступник директора з НВР ______________________
Голова метод комісії ____________________________
Старший майстер ______________________________
Викладач спеціальної технології__________________
Майстер в/н ___________________________________
                      ___________________________________Загальне положення
        Об’єм, зміст і час проведення виробничої практики на підприємстві по кожній професії визначається учбовими планами, затвердженими обласним управлінням освіти і науки та програмами розробленими на кожну групу в установленій послідовності.
       Учні проходять виробничу практику на робочих місцях підприємств.

Фонд часу на практику 154 години.
Календарні терміни:
Дата початку: 19.05.2020 року
Дата закінчення: 18.06.2020 року

        Режим роботи учнів: робота в колективі або самостійно в одну або дві зміни згідно з режимом діючих в цехах або на ділянках підприємства.
       Для учнів час робочого дня визначений основами законодавства України.
Робота на встановлений рівень кваліфікації (розряд) проводиться  в наступні календарні терміни:

Початок: 19.05. 2020 року
Закінчення: 18.06. 2020 року

        Норма виробітку вказується примірний перевідний коефіцієнт на формування виробничих робіт згідно з календарними строками.

 Мета і завдання практики
        Метою виробничої практики є підготовка майбутнього робітника до самостійної високопродуктивної праці на підприємстві.
       Основними завданнями виробничої практики є:
-         адаптація учнів до конкретних виробничих умов ділянок, цехів та ін.;
-         виховання в учнів свідомої дисципліни і відношення до праці, товариської взаємодопомоги, поваги до традицій базового підприємства і прагнення примножувати їх;
-         закріплення і вдосконалення професійних знань і вмінь;
-         накопичення досвіду самостійного виконання видів робіт визначеної складності;
-         набуття стійких навиків при роботі на сучасному устаткуванні;
-         освоєння високопродуктивного обладнання, досвіду передовиків і новаторів виробництва;
-         вивчення виробничої технології, технологічної документації;
-         формування і вміння узгоджувати свою працю з працею товариша по бригаді, вдосконалення навиків самоконтролю і взаємоконтролю;
-         формування професійно цінних якостей (швидкість реакції, координованість і узгодженість дій, уважність, вміння визначити на слух несправність в роботі устаткування).
                 Види робіт

1.     Отримання інструктажу на робочому місці.
2.     Прийоми і підготовка робочого місця до роботи. Огляд устаткування, перевірка наявності і справності інструменту, сигнальних і захисних пристроїв, протипожежного інвентарю. Ведення запису в журналі, щоденнику.
3.     Виконання основної роботи на робочих місцях. Дотримання робочих технологічних параметрів, вимог, норм. Постійний і періодичний контроль за роботою.
4.     Дотримання порядку, дії при несправностях, неполадках. Участь в обговоренні оцінки роботи бригади, рішення організаційних питань. Вивчення застосування передових високопродуктивних прийомів і засобів праці, а також інструментів, пристосувань.
5.     Самостійне застосування, розробка й здійснення заходів по найбільш ефективному використанню робочого часу, попередження браку, економному використанню матеріалів, інструментів. Підготовка робочого місця до здачі. Зупинка обладнання. Здача готової продукції. Виконання обов’язкових робіт по культурному утриманню об’єкту, що обслуговується.
 
 

ПОГОДЖЕНО                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
Старший майстер                                           Заступник директора
________Полодюк Л.Ю.                                               ________Багінська  Н.Г.                                                                                                                                                                                                                                                              
 _______________  2019 р.                                     ____________  2019 р.Перелік
пробних кваліфікаційних робіт
Професія – 7433 «Швачка» 3 розряд

№ п/п
Назва робіт
Норма часу
Розряд робіт
1.
Обробка рукавів
14
3
2.
Обробка комірів
14
3
3.
Обробка верхнього та нижнього зрізів спідниці
14
3
4.
Обробка верхнього та нижнього зрізів штанів
14
3
5.
Виготовлення жилету
14
3
6.
Виготовлення постільної білизни
14
3
7.
Виготовлення нижньої білизни
14
3
8.
Виготовлення простої сукні
14
3
9.
Виготовлення сарафану
14
3
10.
Виготовлення дитячої сукні
14
3                       
Розглянуто на засіданні методичної комісії
   Протокол№       від «____»  ___ 2019 р
                                                                                  Голова методичної комісії______Мовчан І. Д.Майстер виробничого навчання __________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
Майстер виробничого навчання __________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)


 19.05.2022   Модуль ШВЧК -3.1. Виконання операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та    ШВЧК– 3.1.4. Виконання на машинах ...